Kontakt

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Vladan Devedžić
Telefon: 011 3950-918
Elektronska pošta: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Sekretar studijskog programa / Administrativna i studentska pitanja: Bojana Marjanović
Telefon: 011 3207-464
Elektronska pošta: marko.petrovic@rect.bg.ac.rs

Sekretar Veća za studije pri Univerzitetu: Jasmina Krajinović-Jokić
Telefon: 011 3207-466
Elektronska pošta: jokicj@rect.bg.ac.rs