Šifra predmeta RDN005
 Nastavnik / Nastavnici Mirjana M. Devedžić, Jelena Stojilković Gnjatović, Natalija Mirić
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Značaj računarstva za razvoj demografije
Predmet i značaj demografskih istraživanja
Izvori podataka o stanovništvu, mesto i uloga računarstva
Osobenosti demografskog metoda i računarstvo
Demografski izazovi savremenog društva
Nove informacione tehnologije u izučavanju, istraživanju i prezentovanju demografskih sadržaja
Interdisciplinarnost demografije, kolaboracija demografa i informacione tehnologije
Demografija u funkciji javnih politika i nove informacione tehnologije

Praktična nastava: Vežbe
Značaj vizualizacije demografskih sadržaja i nove informacione tehnologije
Animacije demografskih sadržaja i nove informacione tehnologije
YouTube demografija
Neiskorišćene mogućnosti novih informacionih tehnologija u demografiji

Literatura

  1. Hinde A. (1998), Demographic Methods, ARNOLD
  2. Devedžić M. (2006), “O prirodnom kretanju stanovništva”, Zavod za udžbenike (odgovarajuća poglavlja) 
  3. Devedžić M., V. Devedžić (2003), Towards Web-Based Education of Demography, International Journal on Informatics in Education (novi naziv Informatica) (ISSN 0868-4952), Vol.2, No.2, 2003, pp. 201-210.
  4. Devedžić M, V. Devedžić (2010), Imagine: Using New Web Technologies in Demography, Social Science Computer Review , volume 28, number 2, ISSN 0894-4393, doi:10.1177/0894439309332661.
  5. M. Devedžić, V. Devedžić, S. Radenković, (2012) “Web Service Support for Collaboration between Demographers”, Computer Science and Information Systems, Vol.9, No.2, 2012.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Aktivnost u toku predavanja (10 poena), praktična nastava (30 poena)
 Završni ispit Pismeni (60 poena)