Na studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama angažovani su nastavnici sa devet fakulteta Univerziteta u Beogradu. Time je postignut visok stepen interdisciplinarnosti u ovom studijskom programu, što je danas sve češća tendencija na mnogim univerzitetima u svetu.

Ime i prezimeNastavničko zvanjePredmet(i)Oblasti interesovanjaMatični fakultet
Alorić R. AleksandraNaučni saradnikRačunarska analiza društvenih mreža Socio-ekonomski kompleksni sistemi i njihova
analiza matematičkim modelovanjem i analizom podataka
Institut za fiziku u Beogradu
Andrić Gušavac BiseraDocentMetode predviđanja i odlučivanja Matemačko modeliranje,
industrijsko inženjerstvo,
analitika performansi
Fakultet organizacionih nauka
Antović D. IlijaDocentSavremene računarske tehnologijeSoftversko inženjerstvo,
baze podataka
Fakultet organizacionih nauka
Bogojević-Arsić T. VesnaRedovni profesorAnaliza investiranja u hartije od vrednosti Upravljanje finansijskim rizikom,
portfolio menadžment 
Fakultet organizacionih nauka
Bojković Z. NatašaVanredni profesorIKT i održivi razvoj Informaciono-komunikacione tehnologije u transportu, 
IKT i strategija odrzivog razvoja 
Saobraćajni fakultet
Bulajić V. MilicaRedovni profesorKvantitativno modeliranje u društvenim naukama 
Organizacija istraživanja i statistika
Kvantitativne metode u ekonomiji
Računarska statistika Fakultet organizacionih nauka
Čudomirović M. JovanDocentUvod u kognitivnu lingvistikuKognitivna lingvistika,
sintaksa, semantika i pragmatika savremenog srpskog jezika
Filološki fakultet
Devedžić B. VladanRedovni profesorRačunarski podržano učenjeRačunarstvo i obrazovanje,
softversko inženjerstvo
Fakultet organizacionih nauka
Devedžić M. MirjanaRedovni profesorDemografija i nove informacione tehnologijeDemografijaGeografski fakultet
Đoković M. AleksandarVanredni profesorKvantitativno modeliranje u društvenim naukama
Organizacija istraživanja i statistika
Računarska statistika,
analiza podataka
Fakultet organizacionih nauka
Đurić O. DraganRedovni profesorAnaliza i vizuelizacija podatakaHigh-performance computing,
veštačka inteligencija
Fakultet organizacionih nauka
Filipović Đurđević M. DušicaVanredni profesorJezik i kognitivne nauke Kognitivna psihologija, psiholingvistika Filozofski fakultet
Filipović M. JelenaRedovni profesorDigitalizacija i transdisciplinarnost u humanističkim naukama Kritička sociolingvistika, transdsiciplinarni pristup lingvističkim istraživanjima Filološki fakultet
Glogovac G. MajaDocentRačunarski podržano učenjeMenadžment kvaliteta i standardizacijaFakultet organizacionih nauka
Ignjatović P. Marina Vanredni profesor Kvantitativno modeliranje u društvenim naukama 
Organizacija istraživanja i statistika
Kvantitativne metode u ekonomiji
Računarska statistika, ekonometrijske metode,
analiza podataka 
Fakultet organizacionih nauka
Ilić Z. AleksandraDocentPravni i etički aspekti informaciono komunikacionih tehnologija 
Cyber kriminal
Kriminologija, penologija, mediji i kriminalitet, terorizam i organizovani kriminalFakultet bezbednosti
Jaćimović JelenaNaučni saradnikDigitalna humanistika 
Digitalne biblioteke i korpusna lingvistika
Obrada prirodnih jezika, prepoznavanje imenovanih entiteta, naukometrija, medicina zasnovana na dokazimaStomatološki fakultet
Jeremić V. VeljkoVanredni profesorKvantitativno modeliranje u društvenim naukama
Organizacija istraživanja i statistika
Računarska statistika, multivarijaciona analiza u društvenim istraživanjima Fakultet organizacionih nauka
Jovanović M. JelenaRedovni profesorRačunarska analiza društvenih mreža 
Računarski podržano učenje
Računarstvo i obrazovanje, primena veštačke inteligencije Fakultet organizacionih nauka
Kićanović Ž. AnaDocent Računarski podržano učenje Menadžment kvaliteta i standardizacija,
Liderstvo
Fakultet organizacionih nauka
Kovačević Z. IvanaVanredni profesorPsihološki aspekti inteakcije čovek-računarPsihologija Fakultet organizacionih nauka
Krivokapić B. ĐorđeDocentPravni i etički aspekti informaciono komunikacionih tehnologija 
Cyber kriminal
Pravo informaciono komnunikacionih tehnologija,
organizacija poslovnih sistema
Fakultet organizacionih nauka
Latinović M. MilicaDocentAnaliza investiranja u hartije od vrednostiESG, modeli vrednovanja hartija od vrednostiFakultet organizacionih nauka
Lazarević D. SašaRedovni profesorSavremene računarske tehnologijeSoftversko inženjerstvo,
baze podataka 
Fakultet organizacionih nauka
Maričić M. MilicaDocentKvantitativno modeliranje u društvenim naukama
Organizacija istraživanja i statistika
Računarska statistika,
multivarijaciona analiza u društvenim istraživanjima
Fakultet organizacionih nauka
Milošević M. MladenVanredni profesorPravni i etički aspekti informaciono komunikacionih tehnologija 
Cyber kriminal
Krivično pravo,
pravo nacionalne i korporativne bezbednosti
Fakultet bezbednosti
Mirić V. NatalijaDocentDemografija i nove informacione tehnologijeDemografijaGeografski fakultet
Mitrović Dankulov M. MarijaViši naučni saradnikRačunarska analiza društvenih mreža Fizika socio-ekonomskih sistemaInstitut za fiziku u Beogradu
Okanović Ž. MilanVanredni profesorDruštveni mediji i marketinške kampanje Marketing menadžment,
odnosi s javnošu, multimedijalne komunikacije 
Fakultet organizacionih nauka
Ovesni Č. KristinkaRedovni profesorRazvoj ljudskih resursa i informaciono komunikacione tehnologije 
Menadžment znanjem i informaciono komunikacione tehnologije
Razvoj ljudskih resursa i savremena tehnologija,
savremena tehnologija, učenje i obrazovanje odraslih 
Filozofski fakultet
Pantelić S. OgnjenVanredni profesorPsihološki aspekti inteakcije čovek-računarInformaciono-komunikacione tehnologije Fakultet organizacionih nauka
Petrović T. MarijanaVanredni profesorIKT i održivi razvoj 
Merenje razvoja informacionog društva
Računarstvo i politika e-komunikacija,
Informaciono društvo 
Saobraćajni fakultet
Petrović B. NebojšaRedovni profesorSocijalna psihologija Cyber prostora Uticaj tehnoloških promena na čoveka,
politička psihologija, socijalni odnosi 
Filozofski fakultet
Radojičić A. ZoranVanredni profesorKvantitativno modeliranje u društvenim naukama
Organizacija istraživanja i statistika
Računarska statistikaFakultet organizacionih nauka
Savić I. GordanaVanredni profesor Metode predviđanja i odlučivanja Matematičko modeliranje, merenje efikasnosti u društvenim sistemima Fakultet organizacionih nauka
Senić Ružić M. MirjanaDocentRačunarski podržano učenjeDigitalna pismenost, digitalne tehnologije u obrazovanju, opšta pitanja pedagoške nauke, savremeni pedagoški pravci, porodična pedagogijaFilozofski fakultet
Stanković M. RankaVanredni profesorProgramiranje za lingviste
Uvod u kognitivnu lingvistiku
Ekstrakcija informacija, obrada prirodnih jezika, geoinformatika, 
računarstvo i obrazovanje 
Rudarsko-geološki fakultet
Stojilković Gnjatović N. JelenaDocentDemografija i nove informacione tehnologijeDemografijaGeografski fakultet
Surčulija Milojević Ž. JelenaDocentRegulisanje sadržaja i sloboda izražavanja na Internetu Pravo medija, Interneta i telekomunikacija,
medijska politika 
Fakultet političkih nauka
Šandrih Todorović B. BranislavaDocentProgramiranje za lingvisteObrada prirodnih jezika,
mašinsko učenje,
razvoj alata i resursa za srpski jezik,
bibliotečka informatika
Filološki fakultet
Todorčević P. VesnaRedovni profesorRačunarstvo i muzikaMatematicka teorija muzike,
Istorija i filozofija matematike
Fakultet organizacionih nauka
Utvić V. MilošDocentDigitalne biblioteke i korpusna lingvistikaBibliotečka informatika, računarska lingvistika, korpusna lingvistika, računarska leksikografijaFilološki fakultet