Šifra predmeta RDN015
 Nastavnik / Nastavnici Marijana T. Petrović, Nataša Z. Bojković
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Koncept održivog razvoja; Dimenzije održivog razvoja; Ekološki održivi razvoj; Evropska strategija održivog razvoja; Savremene IKT i problemi održivog razvoja; Tri domena uticaja IKT na održivi razvoj. IKT i zaštita životne sredine (Green ICT); Smanjenje negativnih uticaja kroz primenu IKT – slučaj transportnog sektora (Inteligentni transportni sistemi i telekomutiranje); Uloga međunarodnih organizacija u okviru koncepta IKT i održivost; IKT i Evropska politika održivog razvoja; IKT i karbonske emisije; Metode za ocenu doprinosa IKT smanjenju karbonskih emisija na nivou organizacija i na nivou proizvoda i usluga (ICT EM pristup GHG protokola i pristupi prema preporukama ITU).

Praktična nastava
Studijski istraživački radovi studenata uz konsultacije sa nastavnicima.

Literatura

  1. Hilty, L. M. (2008). Information technology and sustainability: Essays on the relationship between ICT and sustainable development. BoD–Books on Demand.
  2. Preporuke Međunarodne unije za telekomunikacije: Recomendation ITU-T L.1410, Methodology for the assessment of the environmental impact of information and communication technology goods, networks and services; ITU, March, 2012 i Recomendation ITU-T L.1420, Methodology for energy consumption and greenhouse gas emissions impact assessment of information and communication technologies in organizations, ITU-T, February, 2012.
  3. GHG protokoli globalne inicijative za održivost (GeSi)
  4. OECD priručnici, Measuring the Relationship between ICT and the Environment, OECD Report, July, 2009 i OECD, Greener and Smarter ICTs, the Environment and Climate Change, OECD Document, September, 2010.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Seminar-i (40 poena)
 Završni ispit Usmeni (60 poena)