Šifra predmetaRDN001
 Nastavnik / NastavniciSaša D. Lazarević, Ilija Antović, Tatjana Stojanović
 Status predmetaobavezan
 Broj ESPB6
 Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
P-01: Kategorije savremenih računarskih tehnologija P-02: Organizacija podataka u memoriji. Organizacija datoteka. Multimedijalni podaciP-03: Tabelarni proračuni na Internetu: šabloni, formule, matrice; vizuelizacija rezultataP-04: Tabelarni proračuni na Internetu: validacija podataka, analiza podataka (upiti i izvedene (pivot) tabele) P-05: Tabelarni proračuni na Internetu: what-if analiza, goal-seek analiza, solverP-06: Baze podataka: Arhitektura; Relacioni model podataka; Upitni jezik SQLP-07: Baze podataka: Projektovanje (Normalizacija, Extended Entity Relationship Model)P-08: Baze podataka: Implementacija P-09: Baze podataka: Implementacija /nast./P-10: Baze podataka: AdministracijaP-11: Baze podataka: Izveštavanje; Integracija (import/export) podatakaP-12: Koncepti skladištenja podataka (Data Warehousing). Analiza podataka (OLAP, Data Mining)P-13: Komunikacione tehnologije zasnovane na Internetu. Elektronsko poslovanje.P-14: Tehnologije zaštite podataka. Slika, zvuk. Video, muzika. Multimedijalne aplikacijeP-15: Tehnologije za kolaborativni rad: wiki, kolaborativno označavanje sadržaja, workflow sistemi, sistemi za manipulaciju sadržajem (Content Management Systems),…

Praktična nastava
Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Usaglašena sa teorijskom nastavom u potpunosti, po modulima i broju časova.

Literatura

  1. Wayne L. Winston: Data Analysis and Business Modeling, Microsoft Press, Redmond, 2007.
  2. Connolly T., Begg C., Holowczak  R. : Business database systems, Pearson Educ. , Addison-Wesley 2008.
  3. Connolly T., Begg C.:  Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison-Wesley, 2009.
  4. Vladan Stevanović: ECDL Syllabus V5.0, Vol. I-VII, Službeni glasnik, Beograd, 2013.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Projektni rad (40 poena)
 Završni ispit Pismeni (30 poena) i usmeni (30 poena)