Šifra predmeta RDN014
 Nastavnik / Nastavnici Mirko B. Vujošević, Gordana I. Savić, Bisera Š. Andrić Gušavac
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava
Značaj predviđanja i prognoziranja. Kvalitativne metode: Ekspertske prognoze, panel diskusije, okrugli stolovi, Delfi metode, brainstorming, kreativne radionice, izrade scenarija.. Kvantitativne metode za predviđanje primenjivih za praćenje društvenih, ekonomskih  i demografskih kretanja: osnove analize vremenskih serija (praćenje demografskih i ekonomskih pokazatelja), regresione analize, osnove drugih ekonometrisjkih metoda. Osnovni elementi odlučivanja. Odlučivanje u uslovima neizvesnosti i rizika (naročito u uslovima promeljivog ekonomskog okruženja). Modeliranje problema odlučivanja. Višekriterijumska analiza i odlučivanje. Poslovne igre koje simuliraju realne situacije u kojima je neophodno izvršiti analize, praćenje trendova i doneti odluku na osnovu rezultata predviđanja ponašanja konkurencije i situacije u okruženju i na tržištu.

Literatura

  • Vujošević M., Operativni menadžment-Kvantitativne metode, Društvo operacionih istraživača Jugoslavije, 1997.
  • Evans R.J., Business Analytics: Methods, Models and Decisions, Pearson, 2013.
  • Oakshott L., Essential quantitative methods for business, management and finance, Palgrave Macmillan, 2009.
  • Krčevinac S., Čangalović M., Vujčić V., Martić M. i Vujošević M., “Operaciona istraživanja 1”, FON, Beograd, 2006.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Aktivnost u toku predavanja (10 poena), poslovna igra (50 poena)
 Završni ispit Pismeni (40 poena)