Šifra predmeta RDN011
 Nastavnik / NastavniciĐorđe Krivokapić, Mladen Milošević, Aleksandra Ilić
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava
Pojam, razvoj i značaj Kompjuterskog i Cyber prava. Informaciono društvo. Primena informaciono komunikacionih tehnologija. Pravni aspekti primene. Ljudska prava u informacionom društvu: informaciona privatnost, podaci o ličnosti. Pravna regulacija zaštite. Sloboda govora, sloboda izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti. Pravo na ravnopravnost. Podaci organizacije, države, uprave, NGO i zaštita podataka. Zaštita softvera i računarskih programa pravom intelektualne svojine: patentom, žigom, autorskim pravom. Zaštita baza podataka: srodnim pravom, sui generis pravom, autorskim pravom i pravom zaštite od nelojalne konkurencije. Zloupotreba intelektualne svojine na Internetu. Pravo na zaštitu domena. Odgovornost u računarskim mrežama. Etički aspekti primene informaciono komunikacionih tehnologija. Kompjuterizacija sveta i kvalitet života; pitanje vrednosne neutralnosti tehnologije; četiri glavne oblasti regulacije u primeni novih tehnologija: sigurnost, rizici i benefiti; privatnost, sloboda govora i društvena kontrola; svojina, intelektualna svojina, piraterija, kompjuterski i cyber  kriminal; etički i pravni izazovi virtuelne stvarnosti i veštačke inteligencije. Etički kodeksi i profesionalna odgovornost.

Literatura

  1. Drakulić M., (1996), Osnovi Kompjuterskog prava, DOPIS, Beograd
  2. Mladenović D., Drakulić M., Jovanović D., (2012), Međunarodno pravo i sajber ratovanje, Vojno delo, godina LXIII, str. 9–39.
  3. Drakulić M., Drakulić R., (2010), Evropska perspektiva regulisanja Internet usluga: izazov tradicionalnom evropskom pravu, Telekomunikacije, br. 6/2010.
  4. Hester M., Ford P., (2009), Kompjuteri i etika u sajber dobu, Službeni glasnik, Beograd
  5. Drakulić M., Drakulić R., (1996), Hakerska etika u kontekstu profesionalne etike informatičara, Zbornik radova: II naučni skup, Tehnologija, razvoj i kultura, Herceg Novi, str. 136 – 153
  6. Drakulić M, Drakulić R, (2010), Regulacija Interneta, studija RATEL, Beograd
  7. Reed C.,(2011), Computer Law, Oxford University Press, Oxford
  8. Džonson Dž.D., (2006), Kompjuterska etika, Službeni glasnik, Beograd

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Radionice (10 poena), studije slučajeva / debata (10 poena), projekti (30 poena)
 Završni ispit Kolokvijum-i / završni test (30 poena), usmeni ispit (10 poena)