Šifra predmeta RDN023
 Nastavnik / Nastavnici Ljiljana M. Petrović, Jasna Đ. Soldić-Aleksić
 Status predmeta izborni
 Broj ESPB 6
Uslov

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Predmet se sastoji od dve celine. U prvoj celini se izučava teorija uzoraka preko standardnih planova uzoraka: prost slučajan uzorak, uzorak s nejednakim verovatnoćama, stratifikovan slučajan uzorak, sistematski uzorak, uzorak skupina, višeetapni uzorak, dvofazni uzorak, kao i primena pomoćnih podataka kod količničkog i regresionog ocenjivanja. 
U drugom delu se izučavaju procedure i softverska rešenja za primenu metoda i tehnika teorije uzoraka u praksi.


Literatura

  1. Petrović, Lj., Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013. 
  2. Petrović, Lj., Zbirka rešenih zadataka iz teorije uzoraka i planiranja eksperimenata, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012. 
  3. Primenjena analiza podataka – Rad u programu za statističku analizu i tabelarna izračunavanja, Jasna Soldić-Aleksić, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011. 
  4. Discovering Statistics Using SPSS, A. Field, 3rd edition, SAGE Publications, Ltd. London, 2009.

Broj časova aktivne nastave nedeljno

 Predavanja2
 Vežbe1
 Drugi oblici nastave1

Ispit

 Predispitne obaveze Pismeni (20 poena), kolokvijum-i (40 poena)
 Završni ispit Usmeni (40 poena)